کانکس کشاورزی

کانکس کشاورزی

شرکت جهان کانکس به منظور استقرار کشاورزان و باغداران در مزارع و باغات فاقد خانه ، اقدام به ساخت کانکس کشاورزی نموده است که این دسته از عزیزان بتوانند استفاده کنند. این کانکس همانگونه که گفته شد در مزارع استفاده می شود. در ساخت این کانکس می توان امکانات رفاهی در حد کانکس مسکونی را تعبیه کرد تا برای مدت های طولانی قابل استفاده باشد. همچنین می توان به صورت یک اطاق برای استراحت و خواب و جان پناه استفاده نمود. در صورت سفارش مشتری می توان کانکس را به تخت نیز مجهز نمود.

کانکس کشاورزی

کانکس کشاورزی

 

.